Historie

De Winterkermis

In de jaren ’50 was de Winterkermis in Maashees het feest der feesten. Dit werd altijd op de maandag en de dinsdag na de Köpkesmert gevierd. De Köpkesmert viel eigenlijk op 17 januari, de feestdag van St. Anthonius. Wanneer deze dag niet op een zondag viel werd het op de eerste zondag na de zeventiende januari gevierd. Zodoende viel de Köpkesmert in 1961 op zondag 22 januari. Op 23 en 24 januari was het dus Winterkermis. Als het Winterkermis was begaven de feestvierders zich voornamelijk in de verschillende cafés die Maashees in die jaren rijk was. Op maandag 23 januari was onder andere Rien Evers te vinden bij café Van der Lijck. In omliggende dorpen werd al carnaval gevierd en ook de Maashese verkenners hadden dit voor zichzelf al georganiseerd. Dit was ook Rien Evers niet ontgaan. Op gegeven moment riep Rien in café Van der Lijck: “Zullen we hier in Maashees ook een carnavalsvereniging oprichten?”. De reacties waren positief. Iedereen die voor de oprichting van een carnavalsvereniging was kon zich hiervoor bij Rien opgeven. Op dat moment was ook Thei Deenen bij Van der Lijck en ook hij gaf Rien te kennen dat hij een voorstander was van dit idee.

Het hele gezelschap trok verder naar café Van Dommelen dat naast het gemeenschapshuis lag. De mensen die bij de fanfare zaten gingen tussendoor naar huis om hun instrument te pakken en voegden zich later bij de feestende meute in café Van Dommelen. De zestien mensen die zich bij Rien opgegeven hadden om een carnavalsvereniging op te richten gingen bij elkaar zitten in het naaiatelier van Wimke Janssen, de kleermaker aan de Anthoniusstraat 4. De naaispullen lagen nog op tafel en onder het genot van een pot bier werd besloten dat de carnavalsvereniging de naam ‘De Bliekers’ zou gaan dragen. Deze naam was al door verkenners gelanceerd en werd door de heren geschikt bevonden. Er werd een raad van elf samengesteld en bovendien werd er bepaald wie de prins zou gaan worden. Dit werd Thei Deenen en natuurlijk moest dit een geheim blijven tot het prinsenbal, dat twee weken later al plaats zou gaan vinden

Thei Deenen, de eerste prins van de Bliekers

De eerste prins van de Bliekers, Thei Deenen, vertelt:

“Ik zat toen nog op de vrachtwagen bij Havens en moest naar molenaar Gielen in Linne. Nadat ik de vracht loste liet Gielen mij genieten van een kop warme chocolademelk. Carnaval leefde destijds al enorm in Limburg en zodoende vroeg Gielen mij of er in Maashees ook carnaval gevierd werd. Natuurlijk zei ik dat wij carnaval vierde. Gielen vroeg of er ook een goeie prins gekozen was en toen begon ik te lachen. “Bist dich daat?”, lachte hij. Ik zei hem dat hem dat hij daarover zijn mond dicht moest houden. Jan Verhoeven, ook chauffeur bij Havens kwam ook een vracht lossen bij Gielen en Gielen had zich al meteen versproken. Jan en ik reden achter elkaar aan terug naar Maashees. Bij de weegbrug van Havens stond Martin Hermans ons al op te wachten. Verhoeven kon het ook niet laten om meteen te vertellen dat ik de eerste prins zou worden van het Bliekersriek. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat dit geheim moest blijven en toen hebben beide heren beloofd dit voor zich te houden en dat is ook gebeurd.“

De voorbereidingen voor de eerste carnaval in het Bliekersriek

De carnaval kwam steeds dichterbij en de uitrusting van de raad van elf en een scepter voor de prins moesten nog aangeschaft worden. De vereniging was net opgericht maar er was geen geld in kas. Rien Evers hoorde dat het mogelijk was om voor vijftig gulden de oude pakken en steken van carnavalsvereniging de Knoepers in Sambeek over te nemen die zich in het nieuw staken. Thei is deze pakken zelf gaan halen. De capes waren zwart met een hermelijnenbonte kraag. Een zwarte broek en witte blouse moesten alle raadsleden zelf regelen. De prins kreeg een witte muts die voorzien was van een rood pompoentje op de voorkant. Volgens Thei Deenen was dit geen gezicht. Maar dit kon niet anders. De steek was te klein voor Thei en daarom is de voorkant van die muts los gemaakt zodat hij paste. Om dit te camoufleren heeft, naar alle waarschijnlijkheid Wimke Janssen, er een pompoentje voor genaaid. De scepter heeft Thei zelf gemaakt. Op een stuk hout monteerde hij een stenen vis. Deze scepter was zo zwaar dat elke tafel waar hij die scepter op legde meteen beschadigd raakte.

Rien Evers werd vorst en Driekus Verhofstad zou als nar door het leven gaan tijdens de carnaval. Toon Bloemen, Wim Janssen, Wim Geurts, Martien Sijmons, Bertus Creemers, Roelof Deenen, Hein Rijnders, Jacques van Bragt, Harrie Zegers, Frans Cup en Bert Akkermans vormden de eerste raad raad van elf.

Dit hele gezelschap kwam uit tijdens het prinsenbal dat plaatsvond op zaterdag 4 februari 1961. Later kwam Thei uit als prins. Op het podium in het gemeenschapshuis stond een nagebouwde raket, de Spoetnik (De Spoetnik was de eerste onbemande ruimte vlucht, uitgevoerd door de Russen in 1957). Via een ladder klom Thei vanuit de kelder de raket in. Er werd afgeteld vanaf elf en vervolgens kwam er een explosie waarna de eerste prins van de Bliekers op het podium verscheen: Prins Thei d’n urste.

Op zondagmorgen met de carnaval, het was inmiddels 12 februari, werd de prinsenreceptie gehouden bij café Van der Lijck. In 1960 hadden de verkenners al een optocht georganiseerd dus dit deed de carnavalsvereniging ook. Deze optocht werd na de receptie gehouden.

De prinsenwagen was erg bijzonder. Het werd een platte kar met daarop een grote ooievaar. Prins Thei moest in het nest gaan staan. Dit nest was niet meer dan een eierkist die vijftig centimeter hoog was. Thei had geen houvast maar wist zijn evenwicht gedurende de hele optocht te bewaren. Natuurlijk symboliseerde deze ooievaar de geboorte van carnavalsvereniging de Bliekers.

Carnavalsmaandag stond in het teken van de sleuteloverdracht. Deze vond plaats in Vierlingsbeek. Na deze ceremonie werd er langzaam terug gegaan naar Maashees. Op de terugweg naar Maashees werd er feest gevierd bij twee cafés die aan Op den Bosch lagen. Eerst met z’n allen naar het café van Frans Bussers en later naar Tieneske Vogelsangs. Vogelsangs zijn kroeg stond op de plaats waar tegenwoordig het huis staat dat de naam ‘High Chaparal’ draagt. En zo eindigde de eerste carnaval van de Bliekers al op maandag en wel in het café bij Vogelsangs.

1961 Prins Thei 1 (Deenen)

1961 1e  Keer sleuteloverdracht, in toen nog in Vierlingsbeek.

Vlnr: Prins Tenny 2e (Overloon) Prins Pierre 1e (Vierlingsbeek) Burgemeester van Heusden en  Prins Thei 1e

Daarnaast 2 prinsen uit andere dorpen